Our Products


รถตัดอ้อย

SM-200 Carry

ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น แห่งปี2556 จากการผลิตรถตัดอ้อยที่มีกระบะบรรจุอ้อยทำงานอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก

SM200

นวัตกรรมใหม่ของรถตัดอ้อย การันตีด้วยรางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐิ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จากการออกแบบอย่างเข้าใจผสานกับเทคโนโลยีการผลิตทีเหมาะสมกับชาวไร่อ้อย ทำให้ SM200 เป็นรถตัดอ้อยที่ใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคน้อยมากแต่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการตัดอ้อยล้มและตั้งได้อย่างดีเยี่ยม

SM150 TC

รถตัด SM-150 TC เหมาะสำหรับไร่อ้อยขนาดกลางและใหญ่ ที่ต้องการตัดอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการทำงานอยู่ที่ 100-150 ตันต่อวัน*

* อัตราการตัดอ้อยขึ้นอยู่กับสถาพแลงอ้อยและความชำนาญของคนขับ เป็นค่าเฉลี่ยนในการเก็บข้อมูล

SM200 Duck Type

ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร และความสามารถเฉพาะตัวทำให้รถตัดอ้อยสามารถตัดอ้อยขนาดใหญ่สามารถทำการตัดในไร่ขนาดกลางและใหญ่ โดยไม่ทำลายตออ้อยที่2 โดยรถตัดอ้อยสามารถลำเลียงในตัวเองได้และรถสิบล้อสามารถจอดด้านนอก โดยทำให้เกิดการกดทับน้อยที่สุดทำให้ตออ้อยที่สอขึ้นดี ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบล้อยางและแทร็คยางแล้วแต่ความสะดวกของชาวไร่อ้อย

© 2016 Samartkasetyon All rights reserved.